ธุรกิจในเครือ เด่นไทย ลวดตาข่าย

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ปัจจุบันมีบริษัทฯ ในเครือทั้งหมด 3 แห่ง คือ

บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จำกัด

รูปภาพ บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จำกัด
160 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
02-4211120, 02-4211142, 02-4210850, 02-4210271
info@denthai.com

Line ID: 024211120

บริษัท เด่นไทยสตีล จำกัด

รูปภาพ บริษัท เด่นไทยสตีล จำกัด
61/1 หมู่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
02-8109433-5, 02-8100531-2
02-8109434, 02-8109119
ds_003@hotmail.com

บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จำกัด ปทุมธานี

รูปภาพ บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย จำกัด ปทุมธานี
94 หมู่12 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
02-5983631-5, 02-5983637-8
02-5983639
info@denthai.com

Line ID: 025983631
G-YSJF585CFD