ลวดหนาม

ลวดหนาม  (GALVANIZED BARBED WIRE)  ผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  ที่มีชั้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ  40 – 80  g /m2 ทำให้ลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  มีลักษณะผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิ  และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม  ทนทานต่อการกัดกร่อน  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร โดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   2 เส้นพันกันเป็นเส้นหลักแล้วนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   มาพันเป็นเกลียวหนาม 4  หนาม หุ้มเส้นหลัก โดยเว้นช่วงระยะห่างระหว่างเกลียวหนามทุก ๆ  3”  เท่า ๆ กัน   จึงทำให้ได้ลวดหนาม  (GALVANIZED BARBED WIRE)  ที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพภูมิอากาศ มีความแข็งแรง  มีหนามที่ยาวและแหลมคม 

ทางบริษัทฯ สามารถผลิตลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE)  ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   ได้ 4 ขนาดดังนี้

ขนาดลวด เส้นผ่านศูนย์กลาง mm.
#  12 2.65
#  13 2.40
#  14 2.00
#  15 1.80


ลวดหนามมีหลายขนาดและความยาวต่างกัน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ตามความต้องการดังนี้

ขนาด ความยาว 5 kg (m.) 6 kg (m.) 8 kg (m.) 10 kg (m.)
# 12 25 30 40 50
# 13 35 42 56 70
# 14 47 57 76 95
# 15 50 60 80 100


ลักษณะการนำไปใช้งานของ ลวดหนาม

G-YSJF585CFD