ลวดตะแกรงสาน

ลวดตะแกรงสาน   เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ   ผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE)   ที่ชั้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ 40 – 80 g / m2 ลักษณะผิวเรียบ  ทนทานต่อการกัดกร่อน  และทนต่อสภาพภูมิอากาศ มาผ่านกระบวนการรีดเป็นรอนตามขนาดของระยะห่าง  แล้วนำมาสานขึ้นรูปเป็นรอน ระยะห่างของลวดตะแกรงสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวด  ที่สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 2.00  มิล  จนถึง  4.00  มิล  ระยะห่างของลวดเล็กสุด  1/2”  ถึงระยะห่างใหญ่สุด  3”

นอกจากลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE)   แล้ว  ยังสามารถนำวัสดุชนิดอื่นมาผลิตได้อีก เช่น ลวดแสตนเลส  ( STAINLESS  WIRE )

ลักษณะการใช้งานของลวดตะแกรงสาน ( WIRE  NETTING ) มีดังนี้

  1. การกั้นรั้วแบ่งอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยบนถนน,ทางรถไฟ,สนามบิน,อาคารบ้านเรือน,ชายแดน 
  2. การกั้นอาณาเขตในลักษณะโปร่งแสง
  3. การปศุสัตว์

ตารางแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดและระยะห่างของลวดตะแกรงสาน

ขนาดลวด(+-) 0.05 mm.   1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
4.00  มิล 8     * * * * * *
3.60  มิล 9     * * * * * *
3.20  มิล 10   * * * * * * *
3.00  มิล 11 * * * * * * *  
2.60  มิล 12 * * * * * *    
2.30  มิล 13 * * * * *      
2.00  มิล 14 * * *          

หมายเหตุ *  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดและระยะห่างของลวดตะแกรงสานที่รับสั่งผลิต

G-YSJF585CFD