ลวดมัดกระดาษ

เกิดจากกรรมวิธีนำลวดเหล็กที่ผ่านการอบในความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ลวดเหล็กมีความนิ่มและเหนียว เพื่อสะดวกต่อการนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผลิตขนาด 3.25 - 2.70 mm.

G-YSJF585CFD