ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก (ANNEALING WIRE)  ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (WIRE ROD)  รีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL WIRE) เพื่อให้ได้ลวดเหล็ก (STEEL WIRE)   ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 mm.  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำมาอบด้วยเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ทำให้ได้ลวดผูกเหล็ก (ANNEALING WIRE)  ที่มีความนิ่มสามารถใช้ผูกหรือมัดเหล็กได้ง่าย

ขนาดลวด  1.25 mm. (# 18)
ขนาดบรรจุ 2.5-3kg./ขด, 50ขด/ พวง
4.5-5kg./ขด, 50ขด/ พวง
คุณภาพวัตถุดิบ SWRM 6

 

ลักษณะการนำไปใช้งานของลวดผูกเหล็ก

งานก่อสร้าง   ใช้ผูกเหล็กคานเสริมคอนกรีต หรือช่วงต่อเหล็กเส้นตามจุดเชื่อมต่าง ๆ

G-YSJF585CFD