ลวดเหล็ก (ลวดตะปู)

ลวดเหล็ก  ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire Rod) รีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ด้วยกระบวนการรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL WIRE) เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการและตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม   ทำให้ได้ลวดเหล็กมีลักษณะกลม มีผิวเรียบ ปราศจากรอยขุดขีด ได้รูป  ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่หยิกงอ โดยทาง บริษัท ฯ  สามารถผลิตลวดเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 7.00-0.06 m2  ได้ตามความต้องการของท่าน 

นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ รับผลิตลวดเหล็กดึงตรง โดยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ทำให้ลวดมีลักษณะตรง ไม่คดงอ   สามารถสั่งตัดความยาวตามที่ท่านต้องการ

ลักษณะการนำไปใช้งานของลวดเหล็ก  มีดังต่อไปนี้

  1. งานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต่างๆ   เช่น ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า , อุปกรณ์ หรืออะไหล่รถยนต์,ไม้แขวนเสื้อ
  2. งานก่อสร้าง
  3. งาน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เสา ผนังรับแรง หรือทำวงท่อ
  4. งานเหมืองแร่
  5. งานเกษตรกรรม, กสิกรรม, ปศุสัตว์  และหัตถกรรม
G-YSJF585CFD