ตะปู

ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (WIRE  ROD) นำมารีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้วยขบวนการรีดเย็น (COLD  DRAWN  STEEL  WIRE) เพื่อให้ได้ลวดเหล็ก (STEEL WIRE) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากนั้นนำลวดเหล็กมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงทำให้ได้หัวตะปูที่กลม ตัวตะปูตรง   ปลายตะปูแหลมคม เวลาตอกไม่โค้งงอ  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะปู  โดยรับประกันคุณภาพทุกตัว

ผลิตภัณฑ์ตะปูของบริษัทฯ  มีดังนี้

  1. ตะปูตอกไม้
  2. ตะปูหัวโต
  3. ตะปูเฟอร์นิเจอร์
  4. ตะปูเข็ม
  5. ตะปูตอกสังกะสี

ลักษณะของตะปู

  1. 3”   หมายถึง   ความยาวของตัวตะปู  ตั้งแต่หัวตะปูถึงปลายตะปู
  2. #  10  หมายถึง  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็กที่ใช้นำมาผลิตตัวตะปู

รายละเอียดของตะปูแต่ละชนิด

ตะปูตอกไม้ ตะปูหัวโต
ตะปู  6”  x  4 ตะปู  1”  x  16
ตะปู  5”  x  5 ตะปู  3/4”  x  16
ตะปู  4”  x  7 ตะปู  1/2”  x  16
ตะปู  3”  x  8 ตะปู  3/8”  x  16
ตะปู  3 1/2”  x  8 ตะปู  5/16”  x  16
ตะปู  3”  x  10 ตะปู  1/4”  x  16
ตะปู  2 1/2”  x  10 ตะปูเฟอร์นิเจอร์
ตะปู  2”  x  13 ตะปู  2”  x  14
ตะปู  1 1/2”  x  13 ตะปู  1 1/2”  x  16
ตะปู  1 3/4”  x  14 ตะปู  1”  x  18
ตะปู  1 1/2”  x  14 ตะปูเข็ม
ตะปู  1”  x  17 ตะปู  3/4”  x  19
ตะปู 1 1/4” x 16 ตะปู  5/8”  x  19
ตะปูตอกสังกะสี ตะปู  7/8”  x  19
ตะปู 1 3/4 “ x 13  
G-YSJF585CFD